DTP

Czym się zajmuje grafik od składu DTP?

Posted on in DTP

Za skrótem DTP kryje się angielskie wyrażenie Desktop Publishing, co można tłumaczyć jako publikowanie zza biurka  lub wydawnictwo zza biurka. Termin ten jednak nie odnosi się do końcowych etapów publikowania, lecz obejmuje czynności poprzedzające wysłanie danej publikacji do druku lub udostępnienia jej w formie elektronicznej, czyli wszelkiego rodzaju e-booków, folderów czy katalogów.

Więcej informacji o składzie DTP znajdziecie na stronie firmy Grafpa, która specjalizuje się w tego tupu usługach.

Grafik DTP – czym się zajmuje?

Grafik DTP zatem musi się zacząć od materiałów tekstowych i graficznych, które zapewnia klient, by następnie wybrać i przygotować odpowiedni format dokumentu docelowego, oczywiście teraz już w formie cyfrowej. Niezbędna jest tu znajomość różnego rodzaju oprogramowań graficznych, z pakietów takich jak Adobe (np. InDesign, FrameMaker),  Corel (np. CorelDRAW), a w przypadku e-booków, oprócz wcześniejszych, także programy Sigil czy Calibre. Grafik określa rozmiar, marginesy, wielkość spadu, rozplanowuje i poddaje graficzną część obróbce oraz dodaje tekst, na który również nanosi się korektę. Te działania odnoszą się również do tworzenia e-booków, z tym że tutaj dochodzą zmiany w postaci dodawania aktywnego hiperłącza czy inteligentnych indeksów i odsyłaczy w tekście. Grafik DTP oczywiście zajmuje się również projektem okładki. Ważnym jest, aby na tym etapie przyłożył szczególną uwagę do dobrego rozplanowania publikacji. Pozwoli mu to uniknąć w późniejszych etapach przykrych niespodzianek, takich jak np. brak miejsca na tekst czy ilustracje. Często od grafika DTP wymaga się także zasad typografii, ortografii, interpunkcji czy technik drukarskich. Aby książka w formacie elektronicznym była kompatybilna z różnego rodzaju czytnikami, grafik musi wprowadzić wszelkie zmiany w kodzie css i xml samego pliku tekstowego i oczywiście eksportować go w odpowiednim formacie. Całemu projektowi nadaje się odpowiedni układ stron, czyli wykonuje się łamanie. Dzięki temu każda strona przybiera taki wygląd, jaki założył dla niej operator DTP.

Następnie projekt zostaje poddany końcowym korektom i zmianom, zarówno graficznym, jak i merytorycznym, które grafik ma obowiązek wprowadzić. Wtedy zaczyna etap przygotowania finalnego projektu do publikacji lub druku. Plik zapisuje się najczęściej w formacie PDF i przekazuje wraz z niezbędnymi informacjami do drukarni i introligatorni. Chodzi tu m.in. o rodzaj papieru, na którym dana publikacja ma być wydrukowana, określenie techniki drukowania, a nawet wyboru maszyny.

Grafik DTP nie tylko odpowiada za stronę wizualną, ale również za kształt danego produktu. Choć jest to praca „zza biurka” wymaga znajomości w różnych dziedzinach, począwszy od grafiki komputerowej, poprzez prace edytorskie oraz orientację w dziedzinie poligrafii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *